Přihláška

NOSEWORK CZ z.s.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

 

 

Jméno a příjmení:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulice, Město, PSČ:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narozen(a):                                  E-mail:                                               Telefon:        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Psi v majetku:

 

1)   Jméno psa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo zápisu v plemenné knize (pokud je):                                                    Narozen(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plemeno:                                                                                                  Pohlaví:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2)   Jméno psa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo zápisu v plemenné knize (pokud je):                                  Narozen(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plemeno:                                                                                 Pohlaví:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3)   Jméno psa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo zápisu v plemenné knize (pokud je):                                  Narozen(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plemeno:                                                                                 Pohlaví:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A)   Souhlasím s používáním fotografií a mých osobních materiálů (články atd.) a s jejich případném otištění ve zpravodajích, či na internetových stránkách (v rámci spolkových aktivit NW).

 

B)   Souhlasím s uložením mých osobních údajů a případnou manipulaci s nimi. Tyto údaje jsou pouze

        k použití pro potřeby NW ve smyslu § 11 zákona č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů.

 

C)   Souhlasím se stanovami Nosework CZ z.s. a chci se stát členem NW.

 

D)   Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) v databázi. Souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.) v mediích.

 

E)    Členství vznikne odesláním přihlášky na e-mail: nosework@seznam.cz

        nebo poštou na adresu: Klára Hlubocká, Zelená 233, 53003 Pardubice,

        platné je po připsání členského příspěvku na číslo účtu:   2500746289/2010

       výše členského příspěvku : 200,- Kč na 1 rok, zápisné pro nové členy 50,- Kč

celkem tedy nový člen na rok 2016 : 250,- Kč.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení zájemce o členství

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn a souhlasím s body A), B), C), D), E)

 

V ...............................                                           Dne…………...……       Podpis…………………….......