Zkušební řád

22.07.2015 17:51

Zapracovány změny a doplňky do zkušebního řádu.