Aktualizace Zkušebního řádu

22.04.2015 21:49

Proběhlo doplnění zkušebního řádu, změny jsou v textu červeně.