Podzimní NW kurz v Psiško -OB

16.08.2016 12:12

PODZIMNÍ ČUCHÁNÍ

3. běh noseworkového kurzu s Klárou Hlubockou

8.září - 24. listopadu

pro všechny stupně pokročilosti
 

OPĚT s možností ZKOUŠKY na závěr

 

 
 
KDE: základnou zůstává cvičebna a venkovní prostory Psiška-OB,
          Novosibřinská 875, Praha 9 - Újezd n/ Lesy
          další prostředí budou oznamována operativně v průběhu kurzu
          i s ohledem na předpověď počasí
KDY: čtvrtky 1 x za dva týdny 
          8. a 22. září, 6. a 20. října,  3. a 24.  listopadu
JAK:  celý kurz proběhne v hodinových lekcích s dvoutýdenním intervalem
          za účasti tří týmů v lekci
          minimální kapacita tohoto kurzu pro jeho otevření je 15 týmů
          maximální kapacita 24 týmů
 
PROGRAM NW KURZU
Každý tým bude veden individuálně podle úrovně své pokročilosti.
začátečníci : imprinting zvoleného vzorku SP, nácvik označení, začátky tréninku vyhledávání v jednoduchých prostředích, příprava na zkoušky úrovně Z
pokročilí: postupné ztěžování úkrytu, vzorky ve výšce, vzorky částečně až úplně zakryté, nácvik rozlišovačky v řadách, negativa, řešení a návrh nápravy problému, příprava na zkoušky vyšších úrovní
Trénink bude v průběhu kurzu sestaven a fázován tak, aby každý tým mohl dosáhnout co nejlepšího postupu a zvýšení své úrovně. Mezi lekcemi bude tým pracovat samostatně na zadaných úkolech a výsledky své práce vždy na začátku další lekce probere s lektorkou. Koncepce kurzu umožní začínajícím týmům, za předpokladu pilné samostatné práce a hladkého průběhu bez závažných tréninkových problémů, připravit se a úspěšně složit zkoušku úrovně Z. Ostatním týmům pomůže posunout se ve své úrovni, řešit stále obtížnější situace a pomoci na cestě k vyšším typům zkoušek.
 
CENA celého kurzu:  1800,-Kč / tým
zkouška  je v ceně kurzu, zkoušený tým pouze doplatí odvod klubu za vykonanou zkoušku
 
PŘIHLÁŠKU posílejte na psisko-ob@seznam.cz v tomto tvaru:
 
jméno psovoda
telefon
e-mail
jméno psa
pohlaví   pes    fena
úroveň pokročilosti (vyberte)
        ÚZ   úplný začátečník (pes pachový vzorek nikdy neviděl)
        Z      začátečník (pes má imprintovaný pach, ale nemá značení)
        P1    pokročilý (pes umí řešit specifický pach)
        P2    pokročilý (řeší nějaký problém)
hlásím se do lekce: uveďte čas
 
PLATBY ( POZOR ZMĚNA ÚČTU! )
zasílejte na číslo účtu: 2300890980 / 2010
var. sym 9101116
ve zprávě pro příjemce uvěďte kurz NW3 + vaše celé jméno
 
UZÁVĚRKA přihlášek a plateb 31.8. 2016  nebo po naplnění kurzuVíce zde: https://psisko-ob.webnode.cz/zavody-seminare-aj-/nosework-3/